«Лотос» — «Lotus»

Author — Автор: Maxim Plesha — Максим Плеша

Material – Материал: Paper, watercolor under glass — Папір, акварель під склом

Size — Размер: 35х33 cm

Price – Цена: 25 USD

Description — Описание: Protective watermarks are not part of the painting — Захисні водяні знаки не є частиною роботи

Author’s contacts — Контакты автора: mac7plesha@gmail.com